Polityka prywatności

Szanujemy prawo Użytkowników do prywatności. Podchodzimy ze szczególna troską do ochrony danych osobowych oraz stosujemy stosowne rozwiązania technologiczne celem zapobieżenia ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone systemy rejestracji i logowania. Użytkownik po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do platformy komunikacyjnej udostępnianej w ramach pokochasz.pl


Rejestracja, dane osobowe

 • W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, a także login i hasło, niezbędne do korzystania z portalu pokochasz.pl. W formularzu należy też, zgodnie z obowiązującym prawem, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług w ramach portalu pokochasz.pl.
 • Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów w ramach portalu.
 • Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez pokochasz.pl jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 • Przetwarzamy dane Użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań Użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty.
 • Korzystamy ponadto z informacji o Użytkownikach dla sprawniejszego organizowania Usług świadczonych w ramach pokochasz.pl. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.
 • Wedding TV Limited z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Lonynie informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu.

Cookies

 • Innym sposobem zbierania przez nas informacji o Użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu.
 • Pokochasz.pl używa cookies do zapamiętania informacji o internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, z których Usług korzystają częściej niż z pozostałych, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym portalem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać serwisy już istniejące, jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Tak więc korzystając z portalu pokochasz.pl, sami Internauci decydują o przyszłym jego kształcie.
 • Pliki cookies są wykorzystywane przez pokochasz.pl także w celach : statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych portalu i w ramach współpracy z naszymi kontrahentami, w tym reklamodawcami); związanych z prezentacją reklam w portalu - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców; związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach portalu pokochasz.pl - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców; Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, na ich podstawie pokochasz.pl nie ustala tożsamości Użytkowników.
 • Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej. Warto jednak przypomnieć sobie, dostosowując wygląd i zawartość portalu do swych potrzeb, że to właśnie cookies decydują o zapamiętywaniu własnych ustawień. Ponadto usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu.

Niepożądane treści

 • W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W portalu pokochasz.pl nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.